güven sak

İklim değişikliği gündemi 2021'de harekete geçti. Amerika Paris İklim Anlaşmasına döndü. Türkiye Paris İklim Anlaşmasını nihayet onayladı. Glasgow’da yapılan COP 26 toplantısı ilk kez kömürle ilgili bir karar aldı.

Başka? 2021'in ilginç gelişmelerinden biri de şifreli para endüstrisinden 200'den fazla kurumun, çevreci Rocky Mountain Institute ile birlikte açıkladığı…

güven sak

İklim değişikliği gündeminin ülke ülke nasıl siyasi sonuçlar yaratarak yayıldığını görüyor musunuz? Geçenlerde Almanya’dan bahsetmiştim. İkinciliği Şili’ye vermek gerekiyor. Şili halkı, 19 Aralık’ta, “daha adil bir Şili” talebi etrafında birleşerek, değişim korkusunu yendi ve umuda yürümeye karar verdi.

19 Aralık’ta yapılan ikinci tur seçimleri oyların yüzde 55,87'sini alan…

güven sak

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yılın son yazısını 2022'ye ayırma niyetindeyim. O nedenle bugün bu yıla odaklanayım. 2021 yılını tanımlayan kelime hangisi olabilir? Bugünün sorusu bu olsun.

Doğrusu benim aklımda üç kelime var bu yılı tanımlamakta kullanılabilecek: “Uneven” (eşitsiz ya da asimetrik), “transitory”(geçici, eğreti), “fairness” (hakkaniyet). Şimdi bunu…

güven sak

Grafik kaynak:

Geçen hafta Almanya’da yeni koalisyon hükümeti bir yeni siyaset anlayışı ile görevi devraldı. Hatırlayın artık yirminci yüzyılın siyaseti bitti, yirmibirinci yüzyılın siyaseti başlıyor diye anlatmıştım. Yeni hükümetin stratejisi “Sosyo-ekolojik piyasa ekonomisi (social ecological market economy) olarak açıklanmıştı. O yazıyı da buraya koyayım.

Almanya’da fark yaratan yeni…

güven sak

Almanya’da Olaf Scholz başbakanlığı Angela Merkel’den bu hafta resmen devraldı. Angela Merkel arkasında çürümüş bir şeyler bırakmadan evine çekilirken, Olaf Scholz ve koalisyon ortakları Almanları gümbür gümbür gelen değişime cesaretlendirmek için kolları sıvamış görünüyor. Koalisyonu kuran partilerin imzaladığı protokolü, 24 Kasım’dan beri isteyen herkes okuyabiliyor. …

güven sak

Geçen hafta bir sanal oturumda bana COVID-19 pandemisi kaynaklı iktisadi krizden çıkmak için geçmiş kriz tecrübelerinin işimize yarayıp yaramayacağını sordular. “Hayır” dedim. Bugün artık dün değil. Yarınla ise hiçbir alakası yok. Ne demek?

Hakikaten “dünle beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait” noktasındayız, risk analizi açısından…

güven sak

Dünya hâli işte böyle… Kimse “Aman işleri Türkler için kolaylaştıralım, küresel pandemiden çıkış sürecinde işler zaten zorken, akıllarına gelmiş ekonomide yeni bir şey deniyorlar” diye özel olarak düşünmüyor. Nasıl intibak edeceğimizi, kırılganlıklarımızı nasıl azaltacağımızı önce bizim düşünmemiz lazım. Ama Türkiye lay lay lom… İlle de yeni bir şey…

güven sak

Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği toplantısı COP 26 sona erdi. İklim aktivistlerine göre, bazı kazanımlara rağmen toplantı eyleme geçilmesi açısından başarısız. 1,5 derece hedefi hala bir nevi hayal. Kömürden çıkış bir türlü netleşmedi. Ama benim anladığım COP 26 iklim değişikliği gündeminde değişeni göstermek açısından son derece başarılı oldu. COP…

güven sak

Notes from Turkey and its vicinity: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store