Güven Sak

Digital Yuan

Ülkemizin köklü bankalarından Türkiye İş Bankası, geçenlerde genel müdürünü değiştirdi. Adnan Bali’nin yerini, Hakan Aran aldı. Değişenin farkına o zaman açıklıkla vardık aslında.

Eskiden banka genel müdürleri, bankaların Hazine birimlerinden çıkardı. Artık, banka genel müdürlerinin bankanın teknolojiden, dijital bankacılıktan sorumlu birimlerinden çıkması değişenin habercisi yalnızca.

Dün, Türkiye’de bankalar Hazine’nin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) piyasasının inceliklerini kavramak zorundaydı para kazanmak için. Esasen o işten para kazanıyorlardı. Bugün, dijital dönüşümle hızlanan yeni bir tür rekabete, dijital rekabete ayak uydurmak zorundalar. Başka türlü pazar payı kalmayacak.

Dijitalleşmenin daha fazla dijitalleşmeyi getireceği bir yeni sürecin başındayız. Öyle anlaşılıyor ki, yeşil-dijital dönüşüm…


Güven Sak

According to the new IMF World Economic Outlook’s global growth estimates, there is light at the end of the tunnel. We are going to have a global recovery in 2021 and 2022, and guess what? The recovery is powered by two engines: the US and China. This is crucial to realize, since many are still are beating the drums of a cold war of sorts between the two giants, be it in trade, maritime borders, or any number of other issues. The world must not fall back on this instinct, especially not as we are nearing recovery from…


Güven Sak

Dünyanın böyle olacağını düşünür müydünüz? Bundan çok değil, yirmi yıl önce iklim değişikliği birkaç çevre aktivistinin meselesiydi. Greenpeace gösteri yapar, güvenlik birimleri heyecanlanırdı. İklim değişikliği, artık, IMF’nin, merkez bankalarının, uluslararası finans kurumlarının ve güvenlik birimlerinin temel gündemi. Nereden nereye?

Artık, iklim değişikliği kaynaklı finansal risklerin, finansal istikrarı nasıl olumsuz etkileyeceği tartışılıyor. İklim değişikliği kaynaklı güvenlik risklerinin olası etkileri değerlendiriliyor. Hadise artık gündemin çevresinden merkezine gelip yerleşti dediğim bu işte. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, kısa vadede, merkez bankalarının belki blockchain teknolojisi ile türeteceği dijital parayla da tanışacağız. Bu bitcoin değil. O ayrı…

Çok geçmeyecek… Bahamalar ilk deneye başladı bile…


Güven Sak

While giving a speech last week, Kristalina Georgieva, the managing director of the International Monetary Fund (IMF), started and ended her speech with quotes from Franklin D. Roosevelt’s message to the Congress, asking them to adopt the Bretton Woods Agreement: “The point in history at which we stand is full of promise and danger.” The moment Georgieva is invoking, of course, created the institutions she is currently presiding over.

The United Nations Monetary and Financial Conference was held in July 1944 at the Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire to set the post-war rules of the…


Güven Sak

Tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, bugünlerde, ehem ile mühimi yine birbirinden ayırmakta zorlandığımızı ifade etmek isterim öncelikle. Bugün karşı karşıya olduğumuz problemin görünenden daha büyük olduğunun altını çizeyim istiyorum, müsaadenizle.

Tamam; geçen hafta, Türkiye’nin, “her an her şeyin olabileceği”, ne yapacağına güvenilmez bir ülke olduğunu ele güne gösterdik. Dört ay önce başlayan rota düzeltmesinin akıbeti hakkında kuşkuları tetikledik. İyi olmadı.

Doğrudur; bu hadise enflasyon, faiz, kur tartışmasından çok daha derin bir problemin işareti Türkiye açısından. Memleket an itibariyle “kurt var” diye bağırıp milleti kandıran yalancı çobana dönmüş oldu, yatırımcılar açısından baktığınızda. …


Güven Sak

The Charlemagne column in last week’s The Economist magazine made a comparison between Turkey and Britain, both countries being “scrappy outsiders” to the EU. “On leaving the EU, Britain was always going to have a choice: Should it be more like Switzerland or Turkey?” wrote the columnist @duncanrobinson, suggesting that the Brits have decided to be contentious, like Turkey. Our leaders are begrudging and childish, it suggests, throwing stones and asking for comforts they are not entitled to. I disagree. It’s the wrong analogy. A better way to think about it is to reflect on the difference between…


Güven Sak

The British and French naval forces launched a campaign against the Turkish positions in the Dardanelles on March 18, 1915. They failed. The date has been drilled deep inside my head since childhood. On every March 18, my grandfather Ömer Kemal, may God rest his soul, used to start the day by asking all of us the significance of the date.

Later, perhaps budging to sarcastic remarks around the breakfast table, he would put reading material on the table. It was something like a sheet of paper from the calendar with basic information on the Dardanelles campaign. …


Güven Sak

The Hürriyet Daily News (or “HDN,” as we call it) started life “three scores ago” as the Turkish Daily News on March 15, 1961. On this anniversary, I’d like to take the opportunity to reflect on how Turkey has changed in this time. Messy though it has been, I like to call this time the “grand transformation.” As this anniversary fits very nicely with my personal history, I see myself as a product of both the messiness and the grandness of it. Let me explain in five data points.

First of all, it has been a time of…


Güven Sak

Geçen Cuma gece yarısından sonra olup bitenler, pişmiş aşa su kattı doğrusu. Her ne oldu ise iyi olmadı. Şimdi işin yoksa ayıkla pirincin taşını. Bu haftadan başlayarak, bu gece yarısı operasyonunun sonuçlarına milletçe hep birlikte katlanacağız. Siyasetin gerekleri ile milletin ihtiyaçlarının örtüşmediği anlardan birindeyiz, gördüğüm.

Kadınların güçlendirilmesi Türkiye’nin beka meselesidir

Öncelikle, kadınlara yönelik şiddeti engellemek üzere imzaladığımız, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, Türkiye için hiç iyi olmadı. Neden? Kadınların güçlendirilmesi Türkiye’nin bir numaralı kalkınma ve zenginleşme meselesi olduğu için elbette. Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama katılması, Türkiye’nin asıl beka meselesidir.

Türkiye, İstanbul’da Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlayıp, ilk olarak imzaladığı, kadınları…


Güven Sak

Yeşil dönüşümün, artık, burada olduğunun farkındasınız, değil mi? Ortada derin bir paradigma değişimi var. Artık yeşil ve dijital bir yeni ticaret bölgesi şekilleniyor. Dünya gözümüzün önünde yeniden şekilleniyor. Ankara öyle bakıyor.

Peki, yeşil dönüşümün esasen belediye işi olduğunu görebiliyor musunuz? Bugün yeşil mutabakat belediye demektir. Yeşil dönüşüm süreci ancak yerelden ve mahalli idareler tarafından yönetilebilir.

Aynı pandemi yönetiminin mahalli idare işi olması gibi. Bakın daha onu bile hala idrak edemedik. Hala merkezden yerelde ne yapacağımızı tartışıp belirlemeye çalışıyoruz. Bakalım yeşil dönüşümün mahalli idare işi olduğunu ne kadar zamanda idrak edebileceğiz. Zor.

Aslında Türkiye’yi hareketlendiren, iklim değişikliğinin doğrudan etkileri…

güven sak

Notes from Turkey and its vicinity: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store