güven sak

Paris İklim Anlaşması’nı onayla” tartışmasından net sıfır yılına o kadar hızlı geçtik ki şimdi sanırım ne olduğunu idrak etmeye çalışıyoruz. Net sıfır karbon emisyonu demek, yıllık karbon emisyonu miktarı havaya karışmayıp karbon yutak alanlarında saklanabilecek karbon emisyonu miktarına eşit olacak demek. …


güven sak

If you jump to 2050 directly from today, economic models indicate that the world will be fine. Technology and economic growth eventually even out the earth’s population, there’s plenty of jobs and we’re not destroying the ecosystem too badly anymore. The problem lies in the 28 years in…


güven sak

İyi biten her şey iyidir. Türkiye geçen hafta Paris İklim Anlaşması’nı Meclis’ten geçirip onayladı.

“Paris Anlaşması’nı hemen onaylayın” başlıklı yazım Aralık 2020 tarihliydi.

Atlantik’in iki yakasında, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden beri ilk kez kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlamıştı. Türkiye geleceğine odaklanmalı, olduğu yerde sallanmayı bırakmalıydı. …


güven sak

Geçen hafta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York’ta toplandı. Bu yıl, az sayıda devlet ve hükümet başkanı Amerika’ya geldi. Toplantıdan benim aklımda iklim değişikliği gündemi ile ilgili iki haber kaldı. Biri küresel olarak önemliydi, diğeri ise Türkiye için. …


güven sak

I was in my Office at the Central Bank of Turkey, preparing for a meeting with the IMF team when the first plane hit the Twin Towers. …


güven sak

Bugünü en iyi anlatan kavram sanırım “eşitsiz büyüme” (uneven growth). Gerçi ben asimetrik büyüme demeyi seviyorum ama eşitsiz de güzel. Virüsle birlikte yaşarken eşitsiz büyümenin ne demek olduğunu her gün görüyoruz aslında.

Sanayi sektörü büyüyor, istihdam yaratıyor ama hizmetler daha toparlanma telaşında. Bazı yerlerde fiyatlar hızlı artıyor, diğerlerinde…


güven sak

Enlargement used to be the superpower of Europe. It was like the reverse of migration — instead of individuals leaving their countries and moving to Europe, it moved Europe to them. If your country accepted the Acquis, Europe was telling you that it was going to help transform…


güven sak

Yeşil Mutabakat gündemi, Avrupa birliği açısından bakıldığında, bu yılın Temmuz ayında açıklanan “55'e Uyum” (Fit for 55) paketi ile birlikte somutlaşmaya başladı. …


güven sak

The EU Green Deal is intended to bring the continent’s net emissions down to zero by 2050, and “decouple” economic growth from carbon emissions. As the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pleaded in their sixth assessment report, either we start to decarbonize now, or it will be…


güven sak

2021 yılında Almanya’nın büyümesine Biontech nedeniyle ek bir yüzde 0,5 ilave etmek gerecekmiş. Biontech Almanya’da kurulu bir biyoteknoloji şirketi. COVID-19'a karşı etkili bir aşıyı üstelik yeni bir yöntemle ilk geliştiren şirket.

Biontech’in kurucuları Türk. Türklerde belirgin bir gariplik olmadığının, hadisenin doğrudan yatırım iklimi ve sanayi politikası destekleri ile…

güven sak

Notes from Turkey and its vicinity: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store