Güven Sak

Image for post
Image for post

Perseverance (Azim), geçen hafta Perşembe günü Mars gezegenine indi. 18 Şubat 2021, bunu bir kenara not edin. Önemli. Böylece, Amerikalılar, 2009'da Curiosity (Merak) ile başlattıkları süreci devam ettirdiler. Bürokraside yıllık değerlendirme formu dolduruyor olsam, takip fikri tam not, doğrusu. Bu arada, Curiosity’nin Mars’ta hala faal durumda olduğunu da söyleyeyim. Şimdi Mars’ta, Austin Mini büyüklüğünde, iki adet faal araştırma aracı var. Çinlilerinki ise daha yörüngede. Nedir bu ilgi?

Mars’ın ve her tür uzay çalışmalarının bu aralar neden kıymete bindiğini, bizim buralarda pek ciddi düşünmediğimiz kanaatindeyim doğrusu. Geçmişe dönük, miyopik bir beka değerlendirmesi ile etrafa bakmaya devam eder, başımızın yalnızca…


Güven Sak

Image for post
Image for post

A news story featured in the New York Times about the Turkish-controlled zones in northern Syria has been in talks recently. The story quotes Jarir Sulaiman, a once-wealthy landowner in the village of Khiara in the south of Damascus and now living in one of the Turkish-controlled zones in Syria, saying “we won’t go back to our villages until Turkey gives us protection” and “we will not be able to survive without Turks.” …


Güven Sak

Image for post
Image for post

Dünya tahayyül edebildiğimizden daha büyük bir hızla değişiyor. Ne kadar desem az. Doğrusu ya, COVID-19 bu değişimi iyice ivmelendirdi. Hayatımızı zaten biçimlendirmekte olan mega trendleri iyice belirginleştirdi. Yeni teknolojilerin hayat biçimimizi dönüştürmesi zaten bir mega trend olarak vardı. Teknolojinin virüsle birlikte hayatlarımızda artan önemi ve ağırlığı, günün meseleleri ile birleştikçe; ortaya aslında daha önce hiç karşılaşmadığımız için üzerinde yeterince düşünmemiş olduğumuz bir dizi yeni mesele çıkarmaya başladı.

Bugün aklımda birbirine benzeyen ve her ikisi de fintek alanı ile ilgili iki hadise var doğrusu. Tam da teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmasının yol açtığı yeni meseleler bahsine dair. İlki, Kasım 2020'den kalma…


Güven Sak

Image for post
Image for post

The Green Deal is “Europe’s man on the moon moment” said Ursula von der Leyen, the European Commission president, in December 2019. She presented the program as Europe’s new all-encompassing growth strategy, saying “the old growth model was based on fossil fuels and pollution. It is out of date and out of touch with the planet.”

And now the green transformation is bringing the two sides of the Atlantic together. President Joe Biden has not only ratified the Paris Accords and announced a high-level Climate Summit in the White House in April 22 this year, but also set…


Güven Sak

Image for post
Image for post

“Humans are pattern-seeking, story-telling animals, and we are quite adept at telling stories, whether they exist or not,” said Michael Shermer, an American science writer. That must be why I can’t help but see a pattern taking shape in Washington. Let me tell you my story.

American President Joe Biden has started with damage control on three areas of global significance. U.S. National Security Adviser Jake Sullivan discussed these in his recent phone conversation with the spokesperson and chief adviser to the president of Turkey, İbrahim Kalın. (The rest of the conversation contains Turkey-specific details — it was…


Güven Sak

Image for post
Image for post

Bakalım daha neler öğreneceğim… COVID-19 ile birlikte uzaktan alışverişi, uzaktan eğitimi ve uzaktan konferansı hep öğrendik. Bir de uzaktan spor (e-sports) karşılaşmaları olduğunu doğrusu ben daha yeni öğrendim.

Haberi elbette çocuktan aldım. Bizim Ela, Türkiye’de internetin öngörülemeyen yüksek ping değeri nedeniyle, profesyonel bir e-sporcumuzun 1,5 milyon dolarlık sözleşmesinin, oyuncusu olduğu takım tarafından feshedildiğini söyledi. Ben önce, (“e-sporcu?, ping?, 1,5 milyon dolar?”) sorularla doldum. Meğer çocuklar artık evde Candy Crush değil, profesyonel takımlarda oynayıp para kazanıyorlarmış. Üstelik seyirci önünde…

Önce ping’den başlayayım. Ping, internet bağlantılarında veri alışverişinin karşılıklı gidip gelme süresini gösteriyor. Bir nevi, veri trafiğinin iletilme hızı. Ping…


Güven Sak

Image for post
Image for post

COVID-19 surprised everyone. Fareed Zakaria tweeted on April 10 that “it’s not right to call this a recession or even to talk about a Great Depression. This is a great paralysis.” Looking back, to what happened in Turkey this last year, I think that is an apt description.

Remember that time, when nobody had any idea what we were facing? As cases were surging, countries withdrew into a weird sense of nationalism about keeping personal protective equipment (PPE) inside their borders. People were getting anxious about food and other essentials. Export restrictions to PPE rose everywhere, including in Turkey.

In…


Güven sak

Image for post
Image for post

2021 yılını zorlaştıran nedir? 2021 yılını dünyanın tamamı için zorlaştıran iki temel hadise var aslında. Bunlardan ilki gıda fiyatlarının hızlı artışı, ikincisi ise istihdamın artan azalmaya devam etmesi ya da yeniden artmaya başlamaması olasılığı. Bu ne demek? Hane halklarının COVID-19 nedeniyle gelir kaybına uğradığı bir dönemde, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi bir nevi çifte riziko durumu doğrusu.Ama vakıa ile kavga olmaz. Hal böyleyken böyle.

Ne yapmak lazım? Ne yapılması gerektiğini, Amerikan Başkanı Biden göreve başlar başlamaz herkese gösterdi. Kongreye 1,9 trilyon dolarlık yeni bir doğrudan destek paketi gönderdi. Böylece 2020 yılından beri, Amerikan hükümetinin kendi milletine sağladığı doğrudan gelir desteği tutarı…


Güven Sak

Image for post
Image for post

Trump has left the stage. Watching the day’s processions, I was looking for something to define the moment, but couldn’t find it. Then, a day later, I saw Dr. Anthony Fauci, the head of the American Center for Disease Control (CDC), speaking at a press briefing. I don’t think there is anything better to represent the end of Trump’s term than the joy and relief on Dr. Fauci’s face.

“The idea that you can get up here and talk about what you know-what the evidence, what the science is-and know that’s it, let the science speak,” Dr. Fauci said, pausing…


Güven Sak

Image for post
Image for post

Geçen gün, Dünya Bankası Başkanı @DavidMalpassWBG , Eurasia’dan @ianbremmer ’e COVID-19 aşısının yaygın dağıtımının “2021 yılının ikinci yarısına, hatta 2022 yılına sarkabileceğini” anlatıyordu. Aklında özellikle aşı üretiminin yetersizliği ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişim sorunları vardı. Bu çerçevede, 2021 yılının ekonomi açısından bakıldığında, 2020 yılına benzemesini mi beklemek gerekiyor? Evet ve de hayır.

Mülakatı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz…

https://gzeromedia.com/gzero-world-clips/when-will-the-developing-world-get-the-vaccine

Aşı üretim ve dağıtım sorunları, 2021 yılı ekonomik performansını belirleyecek

Kısa cevabı en başta hemen vereyim. Evet. COVID-19 virüsü, geldiği gibi birden gitmeyecek 2021 yılında. Öyle görünüyor. Ama aynı zamanda, hayır. Artık onu tanıyoruz, ortada 2020 yılı başında olduğu gibi bir sürpriz yok.

2021 yılı…

guven sak

Notes from Turkey: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store