Güven Sak

COVID-19 ile birlikte bir tür kıtlıklar çağına girdik. Önce hammadde ve gıda fiyatları artmaya başladı. Arada çip kıtlığı nedeniyle otomobil ve beyaz eşya üretimi tatil ediliyor derken, şimdi de ortalığı aşı kıtlığı tartışmaları sardı.

COVID-19 ile imtihanımız devam ediyor. Kıtlıkların temel nedeni, her ülkenin öncelikle kendisini düşünüyor olması elbette. Kıtlık çıkma ihtimaline karşı, stok yapmaya başlayınca, kıtlığın daha da yaygınlaşmasına neden oluyorsunuz. Gıda fiyatlarını yukarı çeken, çip sıkıntısını yaygınlaştıran ve en son aşı kıtlığına yol açan hep arz kısıtlarından ve imkanı olanın biriktirmesinden kaynaklanıyor. Kıtlık çağı değil aslında, yapay kıtlık çağı demek lazım. Peki, çıkışı kolay mı? Zor.

Halbuki herkes…


Güven Sak

While sitting in my office in Ankara, I was reading the Bruegel study on the “Geopolitical implications of the Green Deal,” which claims to be “a plan to decarbonize the EU economy by 2050, revolutionize the EU’s energy system, profoundly transform the economy and inspire efforts to combat climate change.” Here is the link..

With bold action in the White House, the plan has been turned into a broader transatlantic agreement, and we see the beginnings of a new green-digital trading zone taking shape. This will have far-reaching geopolitical repercussions.

It occurred to me that the Green New Deal might…


Güven Sak

Last week, Turkey saw its first current account surplus in 16 years. That would be cause for celebration if it wasn’t due to the Lira’s rapid depreciation, and the deep recession we’re in. The era of constructive ambiguity in economic policymaking has abruptly ended with the sacking of the governor of the Central Bank. Markets are now clear about the kind of institutions they are dealing with in Ankara. This of course, will not help the recession, no matter how rapid the impending rate cut is going to be. …


Güven Sak

Virüs sonrası toparlanma için altyapı yatırımları paketi tartışılıyor. Burada değil tabii. Amerika’da. Ankara, daha hadisenin kendisini idrak edemedi. Nerede kaldı sonrasına hazırlık yapmak?

Amerikan Başkanı Biden’ın nasıl çalıştığını takip ediyor musunuz? Ne istediğini söylüyor. Dikkat çekiyor. Pazarlık yapmıyor. Söylediklerini tereddütsüz yapıyor. Konuşmuyor, yapıyor!

Önce 1,9 trilyon dolarlık virüsle mücadele kapsamında destek paketini uygulamaya koydu. Şimdi de 2 trilyon dolarlık “virüs sonrası toparlanma için altyapı yatırımları paketi”ni gündeme getirdi. Zaten yapacağını söylemişti. Biz burada daha virüsle mücadele kapsamında millete dağıtılması gereken destekleri ortaya koyamadık, millet virüs sonrası toparlanmanın destek paketlerini açıklamaya başladı.

Orada virüsle mücadele için destek Amerikan milli…


Güven Sak

Digital Yuan

Ülkemizin köklü bankalarından Türkiye İş Bankası, geçenlerde genel müdürünü değiştirdi. Adnan Bali’nin yerini, Hakan Aran aldı. Değişenin farkına o zaman açıklıkla vardık aslında.

Eskiden banka genel müdürleri, bankaların Hazine birimlerinden çıkardı. Artık, banka genel müdürlerinin bankanın teknolojiden, dijital bankacılıktan sorumlu birimlerinden çıkması değişenin habercisi yalnızca.

Dün, Türkiye’de bankalar Hazine’nin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) piyasasının inceliklerini kavramak zorundaydı para kazanmak için. Esasen o işten para kazanıyorlardı. Bugün, dijital dönüşümle hızlanan yeni bir tür rekabete, dijital rekabete ayak uydurmak zorundalar. Başka türlü pazar payı kalmayacak.

Dijitalleşmenin daha fazla dijitalleşmeyi getireceği bir yeni sürecin başındayız. Öyle anlaşılıyor ki, yeşil-dijital dönüşüm…


Güven Sak

According to the new IMF World Economic Outlook’s global growth estimates, there is light at the end of the tunnel. We are going to have a global recovery in 2021 and 2022, and guess what? The recovery is powered by two engines: the US and China. This is crucial to realize, since many are still are beating the drums of a cold war of sorts between the two giants, be it in trade, maritime borders, or any number of other issues. The world must not fall back on this instinct, especially not as we are nearing recovery from…


Güven Sak

Dünyanın böyle olacağını düşünür müydünüz? Bundan çok değil, yirmi yıl önce iklim değişikliği birkaç çevre aktivistinin meselesiydi. Greenpeace gösteri yapar, güvenlik birimleri heyecanlanırdı. İklim değişikliği, artık, IMF’nin, merkez bankalarının, uluslararası finans kurumlarının ve güvenlik birimlerinin temel gündemi. Nereden nereye?

Artık, iklim değişikliği kaynaklı finansal risklerin, finansal istikrarı nasıl olumsuz etkileyeceği tartışılıyor. İklim değişikliği kaynaklı güvenlik risklerinin olası etkileri değerlendiriliyor. Hadise artık gündemin çevresinden merkezine gelip yerleşti dediğim bu işte. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, kısa vadede, merkez bankalarının belki blockchain teknolojisi ile türeteceği dijital parayla da tanışacağız. Bu bitcoin değil. O ayrı…

Çok geçmeyecek… Bahamalar ilk deneye başladı bile…


Güven Sak

While giving a speech last week, Kristalina Georgieva, the managing director of the International Monetary Fund (IMF), started and ended her speech with quotes from Franklin D. Roosevelt’s message to the Congress, asking them to adopt the Bretton Woods Agreement: “The point in history at which we stand is full of promise and danger.” The moment Georgieva is invoking, of course, created the institutions she is currently presiding over.

The United Nations Monetary and Financial Conference was held in July 1944 at the Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire to set the post-war rules of the…


Güven Sak

Tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, bugünlerde, ehem ile mühimi yine birbirinden ayırmakta zorlandığımızı ifade etmek isterim öncelikle. Bugün karşı karşıya olduğumuz problemin görünenden daha büyük olduğunun altını çizeyim istiyorum, müsaadenizle.

Tamam; geçen hafta, Türkiye’nin, “her an her şeyin olabileceği”, ne yapacağına güvenilmez bir ülke olduğunu ele güne gösterdik. Dört ay önce başlayan rota düzeltmesinin akıbeti hakkında kuşkuları tetikledik. İyi olmadı.

Doğrudur; bu hadise enflasyon, faiz, kur tartışmasından çok daha derin bir problemin işareti Türkiye açısından. Memleket an itibariyle “kurt var” diye bağırıp milleti kandıran yalancı çobana dönmüş oldu, yatırımcılar açısından baktığınızda. …


Güven Sak

The Charlemagne column in last week’s The Economist magazine made a comparison between Turkey and Britain, both countries being “scrappy outsiders” to the EU. “On leaving the EU, Britain was always going to have a choice: Should it be more like Switzerland or Turkey?” wrote the columnist @duncanrobinson, suggesting that the Brits have decided to be contentious, like Turkey. Our leaders are begrudging and childish, it suggests, throwing stones and asking for comforts they are not entitled to. I disagree. It’s the wrong analogy. A better way to think about it is to reflect on the difference between…

güven sak

Notes from Turkey and its vicinity: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store